Kuti Hepa

  • Kutia e filtrit HEPA të terminalit të dhomës së pastër të modulit Qianqin

    Kutia e filtrit HEPA të terminalit të dhomës së pastër të modulit Qianqin

    Kutia e njësisë së filtrit HEPA është një pajisje ideale e filtrit terminal për sistemet e klimatizimit të klasit 1000, 10,000 dhe 100,000.Mund të përdoret gjerësisht në pastrimin e sistemeve të ajrit të kondicionuar në industrinë farmaceutike, shëndetësore, elektronike dhe kimike.Porta e furnizimit me ajër me efikasitet të lartë përdoret si një pajisje filtri terminali për rikonstruksionin dhe dhomat e pastra të sapondërtuara të niveleve 1000-300,000 dhe është një pajisje kyçe për të përmbushur kërkesat e pastrimit.Ai përfshin një kuti presioni statik, një pllakë difuzioni, një filtër me efikasitet të lartë dhe ndërfaqja me kanalin e ajrit mund të jetë një lidhje e sipërme ose anësore.