Turne në fabrikë

rreth_ne
rreth_ne11
ekipi ynë
makineri provë filtri
Turne në fabrikë 4
punishte çeliku me pllaka